пї เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

คลิกเพื่อฟังเพลง

เพลงมาร์ชอนุบาลพังงา

     ในฟากฟ้า มีเมฆฝน สายลมฉ่ำ ในสายน้ำ มีมัจฉา ชีวาไหว
ในโคลนตม มีบัวชูดอกก้านใบ ในหทัย มีคุณธรรม ประจำเนา
อนุบาลแหล่งชุมชนเยาวชน อยู่ระคนฐานะ ไร้วรรณะเผ่า
เป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง ไม่มีเขาเรา เราอยู่รวมเหย้า ร่วมสุขร่วมเศร้าอีกเป็นเนานาน
บัวน้อย ๆ ลอยดอกชู ชมพูพริ้ง การุณยิ่ง เมตตาหยั่ง หลั่งสนาน
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น งานเป็นงาน สุขสถาน อนุบาลพังงาเรา.